เรื่องเล่าและนิทานโดนใจ

เรื่องเล่าและนิทานชาดกต่างๆ ก็จัดอยู่ในการนำเสนอในรูปแบบวรรณคดี ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้ที่ยังใหม่และมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทางธรรมไม่มาก สามารถอ่านทำความเข้าใจและนำข้อคิดแนวธรรมอันเป็นประโยชน์ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตามธรรมได้

Published date : Dec 27, 2018
Publisher : ธรรมะอินเทรนด์
Category : ทั่วไป
Page : 99
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
เรื่องเล่าและนิทานโดนใจ 
300 a : Total pages 
99 
520 a : Description 
เรื่องเล่าและนิทานชาดกต่างๆ ก็จัดอยู่ในการนำเสนอในรูปแบบวรรณคดี ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้ที่ยังใหม่และมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทางธรรมไม่มาก สามารถอ่านทำความเข้าใจและนำข้อคิดแนวธรรมอันเป็นประโยชน์ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตามธรรมได้ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.