นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

Published date : Mar 07, 2019
Publisher : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Category : ทั่วไป
Page : 142
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 
260 c : Date of publication 
2560-2562 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
300 a : Total pages 
142 
500 a : Owner note 
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 
520 a : Description 
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.