บทสรุปสำหรับผู้บริหารและรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์

บทสรุปสำหรับผู้บริหารและรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์

Published date : Mar 07, 2019
Publisher : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Category : ทั่วไป
Page : 1689
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
บทสรุปสำหรับผู้บริหารและรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
260 c : Date of publication 
2555 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
300 a : Total pages 
1689 
500 a : Owner note 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) 
520 a : Description 
บทสรุปสำหรับผู้บริหารและรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.