หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับงานช่างเมืองเพชรบุรี (งานปั้นหัวสัตว์จากกระดาษ)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับงานช่างเมืองเพชรบุรี เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาทักษะ ออกแบบให้ใช้งานง่าย เชื่อมโยงข้อมูลด้วยสื่อประสม โดดเด่นด้วยเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบูรณาการงานช่างเมืองเพชรบุรี งานปั้นหัวสัตว์จากกระดาษของครูช่างอรุณ ชื่นอารมย์ กับเนื้อหาทางด้านตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีการนำวัสดุเหลือใช้ในการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Published date : Jun 21, 2019
Publisher : -
Page : 39
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับงานช่างเมืองเพชรบุรี (งานปั้นหัวสัตว์จากกระดาษ) 
300 a : Total pages 
39 
500 a : Owner note 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
500 a : File note 
epub 
520 a : Description 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับงานช่างเมืองเพชรบุรี เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาทักษะ ออกแบบให้ใช้งานง่าย เชื่อมโยงข้อมูลด้วยสื่อประสม โดดเด่นด้วยเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบูรณาการงานช่างเมืองเพชรบุรี งานปั้นหัวสัตว์จากกระดาษของครูช่างอรุณ ชื่นอารมย์ กับเนื้อหาทางด้านตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีการนำวัสดุเหลือใช้ในการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.