นิตยสารคิด (Creative Thailand) Vol. 10 Issue. 1

เมื่อวิวัฒนาการล่าสุดอย่างปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ได้ก้าวเข้ามาข้องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคนทั่วไปมากขึ้น จนเรียกได้ว่าอยู่ในแทบทุกมิติของชีวิตเรา ในวันนี้ เราต่างชื่นชมยินดีกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ที่อำนวยความสะดวกทั้งประหยัดเวลา ลดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร และหลายต่อหลายครั้งที่มันรู้ใจและเข้าถึงความต้องการลึกๆ ของเราได้อย่างน่าประหลาด เราไว้เนื้อเชื่อใจและพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นที่เราเองก็อดที่จะรู้สึกแคลบแคลงกับวิวัฒนาการเหล่านี้ไม่ได้ว่า หากวันหนึ่งคอมพิวเตอร์จะสามารถ “คิด” ได้เช่นเดียวกับมนุษย์ หรือแม้กระทั่งมีความฉลาดทางอารมณ์ และเข้าใจความรู้สึกต่างๆ ของคน AI ที่ยิ่งขยับเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์และวิวัฒน์ไปถึงจุดที่ฉลาดเหนือมนุษย์หรือไม่ นิตยสารคิดฉบับนี้ จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้ว่า ในวันนี้ เทคโนโลยี AI อยู่จุดไหน แล้วใครกันแน่ที่วิ่งตามใคร

Issued date : Dec 28, 2018
Publisher : TCDC
Category : ศิลปะ
Page : 36
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
นิตยสารคิด (Creative Thailand) Vol. 10 Issue. 1 
100 a : Author 
520 a : Description 
เมื่อวิวัฒนาการล่าสุดอย่างปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ได้ก้าวเข้ามาข้องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคนทั่วไปมากขึ้น จนเรียกได้ว่าอยู่ในแทบทุกมิติของชีวิตเรา ในวันนี้ เราต่างชื่นชมยินดีกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ที่อำนวยความสะดวกทั้งประหยัดเวลา ลดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร และหลายต่อหลายครั้งที่มันรู้ใจและเข้าถึงความต้องการลึกๆ ของเราได้อย่างน่าประหลาด เราไว้เนื้อเชื่อใจและพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นที่เราเองก็อดที่จะรู้สึกแคลบแคลงกับวิวัฒนาการเหล่านี้ไม่ได้ว่า หากวันหนึ่งคอมพิวเตอร์จะสามารถ “คิด” ได้เช่นเดียวกับมนุษย์ หรือแม้กระทั่งมีความฉลาดทางอารมณ์ และเข้าใจความรู้สึกต่างๆ ของคน AI ที่ยิ่งขยับเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์และวิวัฒน์ไปถึงจุดที่ฉลาดเหนือมนุษย์หรือไม่ นิตยสารคิดฉบับนี้ จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้ว่า ในวันนี้ เทคโนโลยี AI อยู่จุดไหน แล้วใครกันแน่ที่วิ่งตามใคร 
300 a : Total pages 
36 
650 a : Subject 
260 b : Name of publisher 
TCDC 
260 c : Date of publication 
ตุลาคม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.