Admin Admin
31 Dec 2018

ขอเชิญชมนิทรรศการ ครูไหวใจร้ายที่สุดในโลก

ขอเชิญชมนิทรรศการ ครูไหวใจร้ายที่สุดในโลก พบกับปกปักผ้าครูไหวใจร้ายและอุปกรณ์ในการปัก จัดโดย หอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักพิมพ์ผีเสื้อ จัดแสดงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง 16 มกราคม 2562 ณ ห้องวชิรญาณ 3 อาคาร 2 ชั้น 1